Dotační činnost

euNaše společnost se zabývá nejen vlastní stavební realizací akcí, ale i řešením jejich financování. K tomuto účelu bylo v naší firmě vytvořeno Oddělení pro přípravu a zpracování projektů, které je zaměřeno na komplexní služby v oblasti informačních a ekonomických potřeb měst, obci a ostatních podnikatelských subjektů ČR.

Naši manažeři řízení projektů Vám v krátkém časovém horizontu zpracují možnosti čerpání finančních prostředků z národních a evropských dotačních programů na Vaši konkrétní investiční akci, včetně vyjádření finanční podpory. Samozřejmostí je zpracování žádosti a zhotovení kompletního projektu dle Vašich smluvních podmínek.

Poradíme Vám …
jak realizovat Vaše podnikatelské a investiční záměry
ve výběru nejvhodnější investiční pomoci šitý Vám přímo na míru
jak efektivně čerpat finanční prostředky plynoucí z českých a zahraničních programů
jak se zúčastnit dotačních programů a získat finanční prostředky ze státního rozpočtu a zdrojů zahraniční pomoci (EU)
jak úspěšně podat a zpracovat žádost o dotaci

Zajistíme Vám …eu2
zpracování žádosti
kompletní projektový cyklus včetně kontroly průběhu realizace projektu a čerpání prostředků
veškerou inženýrskou, konzultační a projekční činnost
maximální úspěšnost podaných projektů

Považujeme za samozřejmé poskytnout pomoc při zajištění finančního krytí a tím Vám zajistit projekt do vlastní realizace. Tyto aktivity nejsou ukončeny pouhým odevzdáním projektu a podáním žádosti, ale vlastním rozhodnutím o jeho financování.

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na budoucí vzájemnou spolupráci.

Přejít k navigační liště