Představení společnosti

Vážení spolupracovníci, vážení investoři,

dovolte nám představit naši firmu, která byla založena 04.07.2014 a současně Vám poskytnout základní informace o našich činnostech.

Hlavním předmětem podnikání naší firmy je kompletní zabezpečení výstavby investičních projektů, realizace staveb, dotační činnost a regenerace bytových domů. Ve svých činnostech se důsledně orientujeme na kvalitu, progresivitu, rychlost a komplexnost svých služeb ve vztahu k zavedenému systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Stavební činnost firmy je zaměřena zejména na realizaci pozemních a vodohospodářských staveb. Komplexnost našich služeb nespočívá jen v projektové přípravě, vlastní stavební realizaci a inženýrských činnostech při jejich realizaci, ale i v řešení jejich financování.

Považujeme za samozřejmé poskytnout investorům pomoc při zajištění finančního krytí jednotlivých akcí, a to především prostřednictvím národních a evropských dotačních programů. Naši manažeři řízení projektů Vám v krátkém časovém horizontu zpracují řešení jejich financování s důrazem na efektivní čerpání finančních prostředků plynoucích z dotačních programů včetně nabídky na finanční a ekonomické poradenství v průběhu stavební realizace projektu.

Naše společnost je ekonomicky stabilní, zdravě se rozvíjející česká firma, s autorizovaným technickým dozorem, provozní vyzrálostí a několikaletými provozními zkušenostmi na zhotovených akcích. Firma je zapsaná v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaným MMR ČR jako garance investorům pro realizaci veřejných zakázek a jsme řádně pojištěni pro odpovědnost za škodu na majetku a zdraví třetích osob u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

Při svém podnikání si zároveň uvědomujeme nutnost angažovat se a finančně pomáhat v oblastech, které potřebují podporu všech. Každoročně sponzorujeme ústavy a občanská sdružení pro mentálně a zdravotně postižené děti. Zároveň se významně angažujeme v boji proti rakovině.

Jsme připraveni Vám podat doplňující informace o naší firmě a kdykoliv se s Vámi setkat. Byli bychom rádi, kdyby jste po našich úvodních setkáních dospěli k názoru, že naše rodinná firma je právě tou společností, se kterou chcete realizovat Vaše investiční záměry.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Přejít k navigační liště