Rozčlenění pracovníků

Společnost se při své činnosti především zaměřuje na zakázky v oboru pozemního stavitelství, rekonstrukce budov a výstavbu bytových domů. Tyto výrobní činnosti byly zároveň podpořeny investicemi, které směřovaly především ke zvýšení výkonnosti a kvality realizační činnosti.

Všechny zakázky byly realizovány ve smluvně sjednaných termínech a ke spokojenosti investorů. Při jejich realizaci byl kladen důraz na maximální kvalitu prováděného díla. Současně byly dodrženy všechny požadavky zákazníka a splněny podmínky legislativy s ohledem na životní prostředí. Velkou pozornost společnost věnuje oblasti BOZP. O tom svědčí i skutečnost, že nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.

Všichni pracovníci firmy spolu tvoří provázaný celek, zodpovědný za dodržování všech smluvních podmínek s našimi partnery. K zajištění vedení realizace stavebních zakázek využívá firma své autorizované stavbyvedoucí, jejichž činnost je řízena vedením společnosti. Firma má dostatečný počet dělnických a ostatních stavebních profesí nutných k vlastní realizaci staveb, jejich počet je průběžně přizpůsoben objemu stavebních zakázek.

Předkládáme Vám seznam významných referenčních staveb s galerií, které v minulosti realizovala jako generální dodavatel. Spokojenost s naší prací si můžete ověřit u uvedených investorů nebo dle přiložených referenčních listů.

Přejít k navigační liště